Dygtig og kompetent advokat Holstebro

27 august 2018
Astrid Pedersen
Dygtig og kompetent advokat Holstebro

For lægmand kan det af og til være vanskeligt at vurdere, hvilken type advokat med hvilket speciale område, man skal kontakte i forbindelse med en given sag. Situationen kan være så speciel, og sagen så kompleks i sin natur, at det kan være nødvendigt med mere end én dygtig advokat til at vurdere sagforholdet. Og derfor anbefales det ofte, at man i sager, som er komplicerede i omfang og natur, kontakter et advokathus med flere forskellige kompetencer under samme tag. På den måde kan man få flere forskellige advokaters øjne på sit sagforhold, og således være sikker på, at sagen bliver varetaget med professionalisme og erfaring.

Ret&Råd giver kompetent vejledning og advokat bistand i Holstebro

Som bosiddende i Holstebro og omegn, vil du kunne have glæde af et sådant advokathus som – foruden stor juridsk ekspertise – besidder et vist lokalkendskab. Samtidig er der en vis fleksibilitet forbundet med det at have sin advokat i nærheden. Ret & Råd Holstebro bestræber sig på at stille sin ekspertise til rådighed for klienterne i de tidsrum, der passer til en almindelig arbejdsdag. Advokathuset tilbyder oven i købet weekend konsultationer, hvis man ikke har tid til at mødes med sin advokat i hverdagen.

Hvilke områder rådgiver Ret&Råd Holstebro inden for?

Næsten uanset hvilket juridisk sagforhold, du har brug for hjælp til, kan Ret&Råd hjælpe. Ud over store inhouse kompetencer inden for familierelaterede juridiske spørgsmål (arveret, skilsmisse, forældremyndighed, samvær), boligretslige problemstillinger (køb og salg samt overdragelse af bolig, mægling i tvister osv.) og strafferetlige sagforhold, kan Ret&Råd tilbyde rådgivning og vejledning inden for erhvervsjura, intellektuelle rettigheder, foreninger og fonde samt en lang række andre områder. Og kommer du med en sag, som Ret&Råd Holstebro vurderer kræver ekstra know how, kan advokathuset trække på andre advokater i den landsdækkende sammenslutning, så din sag kan få den rette behandling. Læs mere på ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/holstebro

Flere nyheder